حقیقت بودن،مساوی با مفید بودن است؟ 

آیا می شود یک عقیده و ایمانی حقیقت باشد وعقیده و ایمان دیگری پوچ باشدولی به سود

بشر؟  نظر  قرآن این است که  حقیقت  بودن یا ارزش نظری یا خیر بودن یعنی ارزش عملی

 مساوی است با هر عقیده وایمانی که بر حقیقت استوار باشدبه زیان بشر نیست

عکس قضیه:  یک ایمانی بی پایه وپوچ است ولی در عین اینکه  پوچ است برای بشر

 خوب است واگر به آن اعتقاد داشته باشیم این اعتقاد به سود ماست ،نه این طور نیست

 ممکن است یک  سخن پوچی ،یک حرف باطلی،در یک مدت موقت به سود برخی افراد نه

 همه بشر باشد، اما این همان است که قرآن اسمش را باطل می گذارد و می گوید

به سود انسان نیست ، دوام هم پیدا نمی کند. وقتی که فهمیدیم حق با خیر

 ((مفید بودن)) مساوی است

ما دو شق بیشتر نداریم : یا یک عقیده وایمان حقیقت است وخیر هم هست، یا پوچ

 است وبرای بشر زیانمند

قران می گوید:باطل یک جولانی دارد  ولی  بعد از مدت موقتی از بین می رود و حق

 یعنی حقیقت  به دلیل اینکه مساوی با سودمندی(سود به معنی اعم نه فقط سود

 مادی) وخیر است برای همیشه با قی است.

بحران معنوی بزرگترین بحران عصر حاضر:

امروزه با این نکته توجه می شود که بزرگترین   بحرانی که الان بر جامعه بشریت خصوصاّ

 بر جامعه های پیشرفته وصنعتی حکومت می کند بحران معنوی است نه مثلاّ بحران

سیاسی یا بحران اقتصادی البته در جهان  بحرانهای سیاسی وجود دارد  مثل جریان

 اعراب واسرائیلیها مرزهای چین و شوروی وامثال اینها زیاد است.بحرانهای اقتصادی

 نیز وجود دارد مثل مسئله تورم جهانی این بحرانها اکنون مسائل حل ناشدنی تلقی

 نمی شوند بحرانهای حل ناشدنی   که هنوزراه حلی برایش پیدا  نشده است بحرانها ی

 معنوی است یعنی نه مربوط به اقتصاد است نه مروبوط به مثلاّ صنعتتاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 13:56 | نویسنده : مصطفی |
  • قالب پرشین بلاگ
  • راسو